BHP-ERGO

Nasza oferta:
Naszym klientom oferujemy:

 • doradztwo oraz konsultacje w zakresie obowiązujących przepisów oraz zasad BHP
 • stały nadzór – wykonywanie zadań służby bhp,
 • szkolenia bhp, ppoż., pierwsza pomoc,
 • kursy obsługi suwnic
 • kursy obsługi wózków widłowych
 • tworzenie i prowadzenie wymaganych rejestrów,
 • współpracę z laboratoriami badania środowiska pracy,
 • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup pracowniczych,
 • kontrole oraz audyty w zakresie bhp ,
 • nadzór bhp na terenie budowy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków,
 • sporządzanie i opiniowanie instrukcji bhp,
 • reprezentowanie przed organami kontroli i nadzoru (PIP, PIS) oraz pomoc w realizacji pokontrolnych wystąpień i decyzji nakazowych,
 • pozostałe zadania określone w rozporządzeniu o służbach bhp
 • audyty bhp
 • kontrole bhp

Elastycznie dostosowujemy się co do terminu szkolenia, które przeprowadzane jest w Państwa firmie. Wykłady prowadzone są w sposób przystępny i zrozumiały z użyciem pomocy dydaktycznych.

Cennik ustalany jest indywidualnie po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami.

Polecamy:

kursy obsługi wózków widłowych Lubuskie

kursy obsługi wózków widłowych Zielona góra

kontrole bhp zielona Góra

kontrole bhp Lubuskie

audyty bhp Zielona góra

audyty bhp Lubuskie